+48 601 743 389 +48 32 368 92 27

Warsztaty GIS dla nauczycieli

Zapraszamy Państwa na jednodniowe warsztaty pt. „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz GPS na lekcjach Geografii”. Zajęcia składają się z dwugodzinnej części wykładowej, w trakcie trwania której zaprezentujemy Państwu darmowe aplikacje oraz bazy danych geograficznych, których wykorzystanie na zajęciach geografii ułatwi uczniom wyszukiwanie, analizę i graficzne opracowanie informacji o środowisku. Zaprosimy także Państwa do wzięcia udziału w grze geocaching, która w formie zabawy dostarcza uczniom podstawowych informacji o działaniu Systemu Globalnego Pozycjonowania, jest także wspaniałym narzędziem do zajęć z orientacji
w terenie i źródłem wiedzy o najbliższym otoczeniu. W części drugiej, laboratoryjnej, odbywającej się w pracowni komputerowej przeprowadzimy razem z Państwem  4 przykładowe lekcje geografii z wykorzystaniem programów QGIS lub ArcGIS oraz dostępnych geoportali.

Koszt warsztatów to 150 zł. Zachęcamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie u dyrektorów szkół lub w urzędach gmin. Warsztaty uznawane są jako forma zajęć doskonalących dla nauczycieli w kontekście awansu zawodowego. Po zakończenie warsztatów otrzymają Państwo certyfikat dokumentujący pozyskane kompetencje. Warunkiem odbycia się warsztatów jest zebranie się grupy składającej się z minimum 10 osób.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką Uniwersytetu Śląskiego, która od lat szkoli studentów oraz pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GIS, a także wzbogaca swoje kompetencje poprzez praktyczne zastosowanie tej technologii w badaniach naukowych. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy na jego czas komputer z oprogramowaniem oraz materiały szkoleniowe.

oferta pdf