Kim jesteśmy

Śląskie Laboratorium GIS zostało powołane Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (nr 163/2015) w celu prowadzenia profesjonalnych szkoleń w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznych (GIS).

Nasze kursy skierowane są do wszystkich osób pragnących pogłębić lub uporządkować swoją wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej. Organizujemy kursy zarówno dla osób, które nie miały jeszcze do czynienia z tą dziedziną nauki jak również dla zaawansowanych.

Szkolenia odbywają się w małych grupach przy zastosowaniu wiodącego na rynku oprogramowania firmy ESRI – ArcGIS lub oprogramowania typu „open source” – QGIS. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką Uniwersytetu Śląskiego, która od lat szkoli studentów oraz pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GIS, a także wzbogaca swoje kompetencje poprzez praktyczne zastosowanie tej technologii w badaniach naukowych.

Jesteśmy także Laboratorium Mobilnym ECDL GIS co umożliwia Państwu zdanie egzaminu i pozyskanie powszechnie uznawanego i jednolitego dla całej Unii Europejskiej Certyfikatu ECDL (European Computer Driving License) potwierdzającego kompetencje w dziedzinie obsługi oprogramowania GIS.

Kursy oraz egzaminy możemy również przeprowadzić w siedzibie Państwa firmy.

Skip to content