Kurs SWAT

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy do wzięcia udziału w szkoleniach „SWAT”.

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) to przykład hydrologicznego modelu deterministycznego budowanego w obszarach zlewni rzek. Jest modelem odwzorowującym procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne za pomocą równań matematycznych. Aplikacje modelu SWAT są wykorzystywane między innymi do analizy przewidywań wpływu zmian klimatycznych , zagospodarowania i pokrycia terenu na poszczególne komponenty obiegu wody, osadów, związków azot, fosforu i pestycydów. Symulacje na modelu SWAT mogą obejmować długie okresy czasowe, z różnym krokiem czasowym.

O skuteczności zastosowań modelu do rozwiązań różnych zagadnień może świadczyć fakt, że do roku 2012 powstało ponad 1000 artykułów w oparciu o prezentacje wyników obliczeń z modelu SWAT w czasopismach z IF. Program jest publicznie dostępnym oprogramowaniem rozwijanym przez USDA Agricultural Research Service. Więcej informacji o możliwościach i zastosowaniu programu na http://swat.tamu.edu/software/swat-executables/

Kursy trwają 18 godzin zegarowych (6 godzin zajęć każdego dnia szkolenia).
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach!

oferta pdf

Harmonogram

Skip to content