Szkolenie SWAT

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na nowe edycje szkolenia „SWAT”, które odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2018 oraz 14-16 maja 2018. Łączny czas trwania kursu to 18 godzin zegarowych zajęć. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 16 marca 2018 pod adresem: slabgis@us.edu.pl.

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) jest modelem matematycznym, opracowanym w celu oceny wpływu podejmowanych decyzji na bilans wodny i jakość wód w zlewniach. SWAT jest modelem deterministycznym, bazującym na odwzorowaniu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych za pomocą formuł matematycznych. Model pozwala na symulacje obejmujące długie okresy czasu z rozdzielczością czasową, wynoszącą rok, miesiąc, dzień oraz, dla wybranych procesów, również godzinę. Symulowane procesy obejmują m.in. opad, spływ powierzchniowy, przepływ w korycie cieków, zasilanie cieków wodami podziemnymi, infiltrację, zasilanie warstw wodonośnych, transport osadów w zlewni, cykl obiegu azotu, fosforu, węgla, pestycydów, bakterii i metali lub substancji konserwatywnych. Wszystkie symulowane procesy powiązane są w modelu z cyklem wzrostu roślin i praktykami gospodarowania zlewnią. Model jest powszechnie stosowany na całym świecie. Jego aplikacje liczone są w setkach, a ich skuteczność potwierdzają równie liczne publikacje naukowe oraz raporty techniczne.

Podczas szkolenia użyty zostanie interfejs ArcSWAT pozwalający na parametryzację modelu SWAT i jego uruchomienie w środowisku oprogramowania ArcGIS.

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne, polegające na parametryzacji modelu, jego uruchomienie, wstępna analizę danych wyjściowych oraz kalibrację modelu przy użyciu oprogramowania SWAT-CUP.

Szczegóły i harmonogram