ArcGIS Desktop – licencja SITE na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

Informujemy, że Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego ma podpisaną z firmą ESRI Polska umowę na użytkowanie oprogramowania ArcGIS na zasadach licencji Site. Dzięki temu każdy student, doktorant i pracownik naszego Wydziału ma możliwość dostępu do oprogramowania ArcGIS wraz ze wszystkim rozszerzeniami. Ponadto można korzystać z kursów online na platformie Virtual Campus (https://www.esri.com/training/catalog/search/).

Aktualnie udostępniana licencja (październik 2019) obejmuje oprogramowanie ArcGIS Desktop 10.7.1 w wersji najbardziej zaawansowanej – tj. Advanced z dodatkowymi rozszerzeniami: ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Publisher, ArcGIS Schematics, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Tracking Analyst, ArcScan for ArcGIS, Maplex for ArcGIS.

Jak uzyskać licencję na użytkowanie oprogramowania ArcGIS?

1. Sprawdź czy komputer, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie, spełnia minimalne wymagania systemowe

http://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm

2. Pobierz formularz oświadczenia wraz oraz umowę licencyjną. Należy uważnie zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej, a zwłaszcza z zakresem i niedozwolonym sposobem korzystania z oprogramowania.

3. Wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i prześlij na adres: bartlomiej.szypula@us.edu.pl

4. W odpowiedzi, na adres e-mail wskazany w oświadczeniu użytkownika, przesłany zostanie link do plików instalacyjnych oraz numer licencji oprogramowania ArcGIS, a także instrukcja instalacji i autoryzacji programu.

Uwaga!
Licencja jest ważna przez rok od momentu jej aktywacji. W razie potrzeby można ją przenieść na inny komputer, ale należy pamiętać o tzw. deautoryzacji.