Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Cyfrowa mapa oczami dziecka

Jest to konkurs na wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej cyfrową mapę, prezentującą w jaki sposób dziecko odbiera pojęcie mapy cyfrowej/komputerowej i z czym mu się to kojarzy.

Praca może przedstawiać samą ideę tworzenia map cyfrowych w postaci nakładanych na siebie warstw tematycznych, jak również wykorzystanie mapy cyfrowej w różnych codziennych sytuacjach – np. mapa nawigacyjna w telefonie, w samochodzie lub po prostu mapa na ekranie komputera itp.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych (kategoria szkoły podstawowe) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria szkoły średnie) z terenu całej Polski.

Termin zgłaszania prac upływa 14 listopada 2021 roku (decyduje data wysłania pracy),
ogłoszenie wyników nastąpi 17 listopada 2021 roku.