ECDL EPP GIS w hydrogeologii

Zapraszamy na szkolenie ECDL EPP GIS w hydrogeologii, które odbędzie się w dniach 21 – 24 maja 2018 w godzinach 15:35 – 19:00 w sali 506. Szkolenie prowadzone będzie przez mgr Joannę Czekaj, pracownika Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

W trakcie szkolenia Zastosowanie GIS w hydrogeologii – Kurs Podstawowy uczestnicy poznają filozofię pracy z danymi przestrzennymi w środowisku GIS, możliwości pracy w wiodącym oprogramowaniu GIS na rynku, jakim jest ArcGIS / ArcPRO, ale także na przyswojenie takich umiejętności, które pozwolą na pracę z danymi przestrzennymi w dowolnym oprogramowaniu GIS. Treści szkolenia, ukierunkowane na pracę hydrogeologa, obejmują także treści wymagania z zakresu Modułów I-III międzynarodowego egzaminu ECDL EPP GIS.
W trakcie 18 h kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi funkcjami ArcGIS / ArcPRO 2.1. Poznają możliwość oprogramowania GIS w zakresie gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji danych hydrogeologicznych, a także, związanych z nimi, danych opisowych. Uczestnicy zapoznają się z metodami generowania rysunków i konstrukcji map hydrogeologicznych, które stanowić mogą załączniki graficzne do raportów, dokumentacji, a także artykułów naukowych.