Szkolenia ECDL EPP GIS

Zapraszamy pracowników, doktorantów, studentów uczelni wyższych oraz pracowników administracji Metropolii GZM do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących do zdania egzaminu ECDL EPP GIS

Szkolenia odbywają się przy zastosowaniu wiodącego na rynku oprogramowania firmy ESRI – ArcGIS lub oprogramowania typu „open source” – QGIS. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką Uniwersytetu Śląskiego, która od lat szkoli studentów oraz pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GIS, a także wzbogaca swoje kompetencje poprzez praktyczne zastosowanie tej technologii w badaniach naukowych. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy na jego czas komputer z oprogramowaniem oraz materiały szkoleniowe.

Więcej szczegółów