Szkolenie „Podstawy teledetekcji satelitarnej”

Śląskie Laboratorium GIS ogłasza nabór na szkolenia „Podstawy teledetekcji satelitarnej”, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 oraz 17-18 maja 2018. Kurs trwa 16 godzin zajęciowych (8 godzin zajęć każdego dnia szkolenia). Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 18 kwietnia 2018 pod adresem: slabgis@us.edu.pl

Szybki rozwój teledetekcji oraz dostępność darmowych zdjęć satelitarnych sprawiły, że teledetekcja jest coraz popularniejszą dziedziną nauki, wykorzystywaną z powodzeniem w wielu sferach życia. Kurs „Podstawy Teledetekcji Satelitarnej” ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy na temat wykonywanych zdjęć satelitarnych oraz nabycie umiejętności przetwarzania i interpretacji satelitarnych danych multispektralnych.

Program ćwiczeń realizowany będzie w programie ArcGIS i obejmuje zagadnienia takie jak: zakresy promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywanego w teledetekcji satelitarnej, cechy zobrazowań satelitarnych (rozdzielczość przestrzenna, radiometryczna, spektralna, czasowa), przetwarzanie i interpretacja zdjęć satelitarnych, kompozycje barwne i ich zastosowanie. Ponadto przedstawione zostaną ilościowe metody cyfrowe w teledetekcji (wyznaczanie indeksów wegetacyjnych, opracowanie mapy temperatury radiacyjnej Ziemi) oraz metody tworzenie mapy użytkowania terenu z użyciem narzędzi klasyfikacji nadzorowanej. Podczas kursu zostaną również zaprezentowane darmowe źródła obrazów satelitarnych.

Szczegółyharmonogram