Szkolenie „SWAT”

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na szkolenie „SWAT”, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 kwietnia 2017. Łączny czas trwania kursu to
18 godzin zegarowych zajęć. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 10 marca 2017 pod adresem: slabgis@us.edu.pl

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) to przykład hydrologicznego modelu deterministycznego budowanego w obszarach zlewni rzek. Jest modelem odwzorowującym procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne za pomocą równań matematycznych. Aplikacje modelu SWAT są wykorzystywane między innymi do analizy przewidywań wpływu zmian klimatycznych, zagospodarowania i pokrycia terenu na poszczególne komponenty obiegu wody, osadów, związków azot, fosforu i pestycydów. Symulacje na modelu SWAT mogą obejmować długie okresy czasowe, z różnym krokiem czasowym.

O skuteczności zastosowań modelu do rozwiązań różnych zagadnień może świadczyć fakt, że do roku 2012 powstało ponad 1000 artykułów w oparciu o prezentacje wyników obliczeń z modelu SWAT w czasopismach z IF. Program jest publicznie dostępnym oprogramowaniem rozwijanym przez USDA Agricultural Research Service. Więcej informacji o możliwościach i zastosowaniu programu na http://swat.tamu.edu/software/swat-executables/

Szczegóły i  harmonogram