Warsztaty dla nauczycieli: „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz GPS na lekcjach Geografii”

Zapraszamy Państwa na jednodniowe warsztaty pt. „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz GPS na lekcjach Geografii”. Zajęcia składają się z części wykładowej, w trakcie trwania której zaprezentujemy Państwu darmowe aplikacje oraz bazy danych geograficznych, których wykorzystanie na zajęciach geografii ułatwi uczniom wyszukiwanie, analizę i graficzne opracowanie informacji o środowisku. Zaprosimy także Państwa do wzięcia udziału w grze terenowej geocaching, która w formie zabawy dostarcza uczniom podstawowych informacji o działaniu Systemu Globalnego Pozycjonowania, jest także wspaniałym narzędziem do zajęć z orientacji w przestrzeni i źródłem wiedzy o najbliższym otoczeniu. W części drugiej, laboratoryjnej, odbywającej się w pracowni komputerowej przeprowadzimy razem z Państwem przykładowe lekcje geografii z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi typu open source. Szczegóły dotyczące warsztatów