Warsztaty w ramach współpracy z Muzeum WNoZ

Śląskie Laboratorium GIS poprowadzi „Warsztaty z GPS” oraz „GIS czyli mapa w komputerze” dla młodzieży w ramach lekcji muzealnych. Warsztaty z GPS będą polegały na zapoznaniu uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi działania systemu Global Positioning System a także odnalezieniu ukrytej przy Wydziale Nauk o Ziemi skrzynki (za pomocą odbiorników GPS lub za pomocą własnych smartphonów wyposażonych w system GPS i internet).  Zajęcia „GIS czyli mapa w komputerze” mają na celu zapoznanie młodzieży ze współczesnymi narzędziami do wykonywania map oraz zaznajomienie ich z Systemem Informacji Geograficznej. Uczestnicy będą mieli okazję do samodzielnego zmierzenia się wyzwaniem jakim jest stworzenia mapy.