Współpraca w ramach projektu DEEPWATER-CE

Śląskie Laboratorium GIS rozpoczęło współpracę w ramach projektu DEEPWATER. Liderem polskiego zespołu realizującego projekt jest dr Sławomir Sitek (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego).

Uzyskane w projekcie informacje wspomagać będą zarządzanie zasobami wodnymi poprzez ich ochronę i zrównoważone wykorzystanie – z uwzględnieniem takich czynników, jak różnorodne warunki geologiczne i hydrogeologiczne czy różne scenariusze klimatyczne dla regionu Europy Środkowej. Partnerzy projektu planują również opracowanie krajowych planów działania i zaleceń do przyjęcia rozwiązań MAR w zakresie zaopatrzenia w wodę.

W projekcie DEEPWATER-CE bierze udział 7 partnerów z 5 krajów: Węgier (Węgierska Służba Górnicza i Geologiczna, Geogold Kárpátia Sp. z o.o.), Chorwacji (Spółka wodno-kanalizacyjna w Splicie, Chorwacka Służba Geologiczna), Słowacji (Instytut Badań Wody), Niemiec (Uniwersytet Techniczny w Monachium) i Polski (Uniwersytet Śląski), a także 5 partnerów stowarzyszonych.

Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 1.771.535 euro.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html